Casino Oyunlari Eglence ve Kazanc Bir Arada

Call : 01632960071

  • Full Slider

Makao ve Singapur Uzerine Yerel Casino Arastirmalari

Özet

Bu çalışma Makao ve Singapur sakinlerinin casino kumarı ve ettiği sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerin gelişmesine karşı olan düşüncelerini incelemektedir. Aynı zamanda sosyo-demografik gruplar arasında mevcut farklılıkların olup olmadığını değerlendirir. Örnek incelemeler Makao’den 416 katılımcı ve Singapur 409 katılımcıdan oluşur.

 

Öncelikle tanımlayıcı istatistikler kullanılarak bir analiz belirtilen hem Makao sakinleri kumar sonuçlarına ilişkin yüksek puan eğiliminde olsa alt numuneler benzer bakış açıları vardı. Farklılıkların casino geliştirme etkilerine Makao sakinlerinin daha fazla maruz kalma nedeniyle ortaya çıktığı ileri sürülmektedir.

 

  1. Giriş

Casino gelişmeleri son yıllarda (Wan, 2012) turizm sektörlerinde önemli katkılarda bulundu. Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Kamboçya, Myanmar, Filipinler, Makao ve Singapur (Hsu, 2006, s. xix) de dahil olmak üzere, Asya-Pasifik bölgesinde casinoların sayıları ve kapasiteleri hızla büyüdü. http;//oynablackjackcanli.com/ Bu nedenle, casino sektöründeki gelişmeler bu bölgelerin (Siu, 2007 ve Siu, 2008) ekonomisinde son derece karlı bir sektör haline geldi. (Örneğin, 2002 yılında casino lisans serbestleştirilmesinden beri, Macau oyun gelirleri 2013 yılında  4.5 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye ulaştı ve Singapur casino kumar yıllık gelirleri 2013 yılında $ 4,1 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Oyun Araştırma UNLV Merkezi, 2014a ve Oyun Araştırma UNLV Merkezi, 2014b). Ayrıca, casino sektörünün vergilendirilmesi Macau hükümeti (Gu ve Tam 2011) ekonomik fonlarının önemli bir kaynağı haline gelmiştir. Aksina, bahis endüstrisinin benzeri görülmemiş bir büyüme ve genişlemesinin birçok olumlu ve olumsuz ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkileri (Carmichael ve ark., 1996 ve Lee ve Geri, 2006)de meydana gelmiştir. Bu etkilerin, (örneğin kazanılan gelirler artışlar, sosyal refah düzeyinin iyileştirilmesi ve kamu tesislerinin tüketildiğinde gibi) olumlu yararları ve olumsuz sonuçları (malların fiyatlarındaki artış, suç oranlarındaki yükselmeye ve çeşitli kirleticilerin genişlemesi) bu olaylar belli bir dereceye kadar yerel halk doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecektir çünkü dikkate alınmaya değer gelişmelerdir.

 

Casino kumarı ve etkilerine ilişkin konular yoğun olarak Batılı ülkelerin bağlamında incelenmiş olmasına rağmen (Garrett, 2004, Giacopassi ve diğ., 1999, Janes ve Collison, 2004 Kang ve ark., 2008), az sayıda çalışma benzer Asya'daki farklı egemen bölgelerden etnik nüfusları incelemiştir. McMillen belirtildiği gibi, "görünürdeki evrenselliğer rağmen, kumar kavramının içsel bir anlamı vardır; daha doğrusu, anlamı her zaman "meydana geldiği sosyo-tarihsel bağlamda bağlıdır (McMillen, 1996, s. 6). Bu yüzden de, ihtiyatlı Asya bölgelerindeki yerel sakinlerin, casino kumar evrensel gelişmelere yönelik benzer etnik ve kültürel mirasların, etiket anlamları veya bakış açıları ile özellikle de keşfetmek için nasıl hareket ettikleri değerlidir. Singapur ve Macau: Bu makale, iki Asya bölgelerinde casino kumar, sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerin bir araştırmacı inceleme sağlamak için yapılmıştır. http://canlicasino canli.com/ Bu, hükümet departmanları strateji kurucular, kumarhane yöneticileri ve akademik araştırmacılar için (Wan Li & Kong 2011), bu erişilebilir yaklaşımların gelişmesini sağlar çünkü kumarhane gelişmeler artılarını ve eksilerini net olarak bilinmesi hem de olumsuz etkilerini en aza indirmesi için çok önemlidir.

 

 

 

 

1847 yılında oyunların yasallaştıran Makao’daki Asyalı casinolar (Wan, 2012) oyun sektörünün öncüleri olmuştur. 2002 yılında, Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi (SAR)’inde, oyun piyasası açıldı ve kurulan oyun endüstrisi içinde taze unsurlar ve motifler (Loi & Kim) yaratılmasına yol açmıştır. Bu sebeğle yatırımcılar yeni iş modelleri denediler. 2010 yılında ilk kumarhane açıldığı günden bu yana, Singapur casinoları hemen ziyaretçilerin büyük bir kalabalığını kendine çekmiş ve kazandık önemli turizm gelirleri olmuştur (Kale & De: 2013). Macau ve Singapur oyun sektöründe iki farklı karakteri temsil eder; Macau’nun oyun endüstrisinde çalışan bir uzun vadeli bir geçmişi vardır ve Singapur sadece son yıllarda yepyeni casino işlemleri başlatmıştır. http:// ruletcasinolari .com Bunlar aynı zamanda sakinlerinin çoğunluğu etnik Çinliler olduğu alanlarda yasallaştırılmış casino kumar çalışmasına izin verilen tek yerlerdir. Bu nedenle, bu çalışmada aşağıdaki sorunları araştırmak amaçlanmıştır: (1) casino kumar kurulmasının, sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri üzerinde ankete katılımcıların algıları nelerdir? (2) Makao ve Singapur sakinlerinin kumar davranışları ve tutumları ve casino kumar operasyonları etkileri arasındaki olası korelasyon ilişkisine yönelik farklı bakış açıları var mı? (3) çeşitli sosyal geçmişleri olan sakinleri casino kumar işyerlerinin etkilerine karşı farklı görüşler var mı?

 

  1. Literatür İncelemesi

Turizmin, insan faaliyetinin önemli bir biçimi olarak, oldukça büyük etkileri olabilir. Bu etkiler turistler, yerel çevre, ekonomi, kültür ve toplum ile etkileşim içinde bulunduğu hedef bölgelerde çok görülebilir. Bu nedenle, sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel etkileri başlıkları altında turizmin etkilerini dikkate almak konvansiyoneldir.

 

Peter Mason'ın bakış açısına göre turizm etkileri, casino kumar etkilerinin niteliği ve boyutu şu şekillerde kavramsallaştırılabilir; kumar (veya oyun) kültür yüklü ama tartışmalı bir insan etkinliği olarak, çok büyük etkilere sahip olabilir. İnsanlara kumar ve eğlence tüketim faaliyetlerini yasal olarak sağlayan bir yer olan casino, aynı zamanda doğrudan ve dolaylı etkilere neden olabilir. blackjack21siteleri. com/ Bu etkiler casinoların bulunduğu yerel çevre, ekonomi ve toplumla etkileşim içinde ev sahibi topluluğun üzerinde maddi ve maddi olmayan şekillerde meydana gelebilir.

 

 

Casino Oyunlari ve Stratejileri icin Dogru Adres